Crisiscommunicatie

Na afloop van oefeningen en inzetten is een standaard opmerking: de communicatie moet beter. Maar wat valt er nu precies onder communicatie? En wat is het verschil tussen communicatie en crisiscommunicatie?

Communicatie naar buiten tijdens een crisis is niet een vanzelfsprekendheid. Hier ligt een besluit aan vooraf. Op basis van de omstandigheden wordt een afweging gemaakt over wat er wel en niet nodig en verstandig is aan communicatie. Bij een zichtbare crisis zal dat een ander zijn dan bij een onzichtbare crisis.

De druk op de communicatie tijdens een crisis is vaak hoog. Daarom is het belangrijk om de communicatie zo goed mogelijk voor te bereiden. Vooraf vastgelegde mandaten en teksten helpen om de rust tijdens de crisis te bewaren en om druk van de ketel af te halen. How2Respond kan ook uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een goed crisiscommunicatieplan inclusief voorbereide teksten. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.