Nafase, nazorg en hoopverlening

De zorg na de crisis is nazorg. Nazorg bestaat uit 3 onderdelen, de nafase(de fysieke/materiale nazorg) ,(psychische) nazorg en hoopverlening. How2respond heeft specialisten in huis op al deze gebieden.

Als de brand is geblust en de hulpdiensten klaar zijn begint voor de getroffen organisatie vaak het echte werk. Opruimen, herstel van de organisatie en nazorg medewerkers begint nu. In deze tijd komt er een hoop op u af, terwijl het gewone werk ook door gaat.

How2Respond kan u ondersteunen bij de Nafase, nazorg en hoopverlening na de crisis. Wij hebben kennis en ervaring met de diverse aspecten van de nafase. Wij kunnen u vanuit die kennis en ervaring bijstaan op de volgende onderdelen:

  • opstellen nazorgplan
  • bieden hoopverlening en psychische nazorg
  • ondersteunen bij rouwverwering, herdenking en dergelijke
  • politieke/bestuurlijke advisering
  • communicatie

Psychische Nazorg

woman sitting on gray rock near body of water
Photo by Riccardo on Pexels.com

Een crisis kan enorm impact hebben op de mentale conditie van de betrokkenen. Ongeacht de aard en ernst van de crisis. Niet ieder brein reageert hetzelfde en de omstandigheden en eerdere ervaringen zijn ook van invloed op het effect van een crisis op de psyche. 

Al tijdens de crisis kunt u hierop inspelen. Door goede opvang te organiseren bijvoorbeeld, maar ook door het verstrekken van goede, betrouwbare en duidelijke informatie en door gebruik te maken van hoopverlening. Vanuit onze kennis over de psychologie en trauma en onze kennis over menselijk gedrag helpen wij u graag hoe ook uw organisatie meer kan doen om de psychische gevolgen van een crisis te beperken. 

Hoopverlening

How2respond communicatie

Door mensen hoop te geven kunnen ze beter omgaan met heftige gebeurtenissen. Dit noemen we hoopverlening. Uitleggen wat er gebeurt en wat dat voor emotie kan oproepen geeft rust, hoop op een goede afloop. Door in een vroeg stadium al bezig te gaan met hoopverlening werkt preventief. Daarnaast helpt hoopverlening om beter in beeld te krijgen wie mogelijk meer hulp nodig heeft om goed om te gaan met wat er gebeurt is. How2respond heeft veel ervaring op het gebied van hoopverlening, traumasignalering en traumanazorg. 

Materiale nazorg of nafase

photo of building
Photo by Francesco Paggiaro on Pexels.com

Naast de psychische impact is er uiteraard ook de materiële en fysiek impact. Wat moet er allemaal gebeuren om weer terug te keren naar normaal? In de nafase gaan we projectmatig aan de slag met herstel en opbouw. De experts van How2respond hebben ervaring met het herstellen en opbouwen na crisis. Wij helpen u graag met welke stappen u moet zetten en wat er allemaal bij komt kijken. Afhankelijk van de hulpvraag die u heeft kunnen wij maatwerk leveren.