Omgaan met agressie

omgaan met agressie: agressiepiramide
agressiepiramide

Steeds meer agressie

Agressie neemt toe in onze samenleving. Daarom is het juist nu belangrijk om de diverse vormen te kunnen identificeren en om te weten hoe te handelen als je er mee te maken krijgt. Om te leren hoe je het beste kunt omgaan met agressie. Deëscaleren kun je leren. Deëscaleren is de manier om weer naar een gewoon gesprek terug te gaan. How2respond heeft de specialisten in huis om u hiermee te helpen.

Leren omgaan met agressie; juist nu!

agressie

Agressie kent verschillende vormen en verschillende gradaties. Door de verschillende vormen van agressie te kennen, kun je ook op de juiste manier reageren. In onze trainingen laten we de theorie zien aan de hand van hele praktische voorbeelden. Wat is nu agressie en hoe moet je in welke situatie reageren. Al onze trainingen zijn maatwerk. Niet alleen maatwerk richting organisatie en werkveld, maar ook richting de groep die voor ons staat. Het samenspel tussen docent en acteur maakt dat de training nauw aansluit op de praktijk. De cursisten kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen, omdat ze niet alleen de theorie geleerd hebben, maar ook direct hebben kunnen oefenen met de acteur en hebben kunnen ervaren wat het effect van hun eigen reactie is.

Grenzen stellen en volhouden

grenzen stellen en volhouden

Bij omgaan met agressie hoort ook het stellen van grenzen en het volhouden van die grenzen. Zeker voor mensen in een dienstverlenende functie is dat niet altijd even makkelijk. Het zit in onze natuur om mensen te willen helpen en vragen te willen beantwoorden. Maar er is een grens aan klantvriendelijkheid. Op het moment dat iemand over de grenzen blijft gaan zul je daar consequenties aan moeten verbinden. Bij How2respond leren we je hoe je dit het beste kunt doen.

Training omgaan met agressie

How2respond heeft speciale maatwerk trainingen voor omgaan met agressie. Passend bij de werkzaamheden van uw medewerkers bieden wij u graag een maatwerk training aan. Tijdens deze training leren uw medewerkers grenzen te stellen en te bewaken en deëscalerend optreden. Voor omgaan met fysiek geweld en zelfverdediging wijzen wij u graag door naar een van onze partners.

Training Gesprekstechnieken

Niet altijd is er meteen sprake van agressie, maar gaat het meer om moeilijke gesprekken. Hoe voer je nu een goed gesprek? Zeker als het gaat om gesprekken waarbij veel emotie komt kijken. De experts van How2respond hebben ervaring met dit soort gesprekken en kunnen uw medewerkers trainen in het voeren van deze gesprekken. Een goed gesprek heeft niet altijd een bevredigend antwoord, maar is wel duidelijk voor alle partijen. Meer weten? Neem contact met ons op.

Melden en nazorg

Als een medewerker te maken heeft gehad met agressie of grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat hier nazorg op volgt. De medewerker moet er over kunnen praten. Het incident moet ergens vastgelegd worden. Misschien was het wel dusdanig heftig dat er opvolging aan gegeven moet worden de vorm van aangifte. How2respond helpt uw organisatie graag met het opstellen van protocollen, meldingsprocedures en nazorgprocessen. Ook kunnen wij nazorg bieden als dat nodig is. Omgaan met agressie is meer dan alleen in het moment zelf, maar is onderdeel van een heel systeem.