How2respond crisismanagement
How2respond cycle

How2respond geeft advies op het gebied van gedrag, veiligheid en crisis. Dus niet alleen als u een crisis heeft, of als uw bedrijfscontinuïteit in gevaar is kunnen wij u helpen. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag en veiligheid. Wij werken volgens de NEN-systematiek en hebben kennis van de relevante ISO normen.

Gedrag

Gedrag wordt door vele dingen beïnvloed. Dat begint al met hoe iemand is opgestaan die ochtend en wat voor dingen iemand al is tegen gekomen voor het eerste menselijke contact. Wij kijken graag met u mee hoe u binnen uw organisatie het gedrag positief kunt beïnvloeden. Hierbij kijken we onder meer naar de inrichting en de omgeving en naar bijvoorbeeld meerkeuzemenu’s aan de telefoon. Bovendien kijken we hoe uw medewerkers communiceren met de klant. Door middel van gesprekstechnieken kan gedrag van de klant positief beïnvloed worden. We maken hierbij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen technieken die makkelijk aan te leren zijn. Hierdoor kan iedereen leren om deëscalerend te communiceren en om grenzen te trekken en te bewaken.

advies

Veiligheid en veiligheidscultuur

How2respond geeft advies op het gebied van gedrag, veiligheid en crisis. Bij een goede veiligheid hoort een goed veiligheidsbeleid en een goed meldingssysteem. Wij kijken hierbij naar alle aspecten van veiligheid en dus niet alleen naar de fysieke veiligheid.

Meldingscultuur

Voor een goede veiligheidscultuur is het ook belangrijk dat medewerkers incidenten melden. Vanuit de psychologie weten we dat mensen alleen maar melden als ze het gevoel hebben dat dat veilig kan en dat het nut heeft.

Heeft u vragen over hoe dingen in uw organisatie geregeld zijn en of daar verbetering in mogelijk is? Wij hebben ervaring op diverse vlakken van veiligheid. Wij kunnen u helpen binnen alle fases van een crisis.

How2respond Plan Do Check Act

Plan Do Check Act

Onze adviezen richten wij praktisch. Hiervoor gebruiken wij de Plan Do Check Act methodiek. Hiermee geven we advies op de diverse niveaus binnen de organisatie en waar het minder goed loopt dan wenselijk is. Door deze werkwijze kunt u direct aan de slag om verbeteringen aan te brengen

Advies voor tijdens en na crisis

Heeft u hulp nodig met opstellen van crisismanagementplannen of wilt u dat een specialist met How2respond heeft u een acute situatie waarbij u hulp kunt gebruiken? Ook tijdens en na een incident kunnen wij u adviseren over hoe te handelen. Zo hebben wij ervaring met crisisinterventies, evaluatie en onderzoek en nazorg. Ook voor psychische ondersteuning kunnen wij u helpen.

Een crisis vraagt om een steeds snellere reactie, mede door de komst van de sociale media. Wanneer de hulpdiensten worden ingezet is dat per direct openbaar te vinden.  Een goede reactie van uw kant kan voor uw organisatie van groot belang zijn.

Advisering en 24/7 hulp tijdens een crisis

How2Respond® staat dag en nacht voor u klaar om u te adviseren bij een incident. Als u te maken krijgt met een incident, kunt u altijd contact met ons opnemen voor advies. Aan de hand van uw hulpvraag kijken wij of hulp op locatie noodzakelijk is of niet. De advisering kan zowel procesmatig als inhoudelijk van aard zijn.

Abonnement 

Wilt u zeker zijn van hulp tijdens een calamiteit/crisis tegen een gunstig tarief? Neem dan ons 24/7 abonnement. Hiermee bent u verzekerd van:

  • advies op afstand
  • advies en ondersteuning bij de interne en externe communicatie
  • advies en ondersteuning bij contact met de media
  • begeleiding ter plaatse tegen gereduceert tarief

Wilt u meer weten over het How2Respond® 24/7 abonnement neem dan contact met ons op.