opstellen crisismanagementplannen

Het klassieke crisisplan bestaat uit een dik boekwerk die in geval van crisis niet snel te raadplegen is. Onze visie is dat elk CMT-plan samen te vatten moet zijn in Maximaal 3 A4 die de diverse teamleden voor hen op tafel kunnen leggen tijdens een inzet. Met deze 3 A4 moeten zij de crisis kunnen beheersen, wat voor crisis het ook is. Wij zijn heel goed in het visualiseren en vereenvoudigen van processen en procedures. In een oogopslag wordt duidelijk welke actie ondernomen moet worden en waar in het plan eventuele aanvullende checklisten te vinden zijn. Eenvoudig, helder en overzichtelijk.

Vanuit onze kennis en ervaring in de praktijk kunnen wij u helpen en adviseren bij het opstellen van Crisismanagementplannen. Wij werken vooral vanuit prakisch oogpunt. Een CMT-plan moet vooral bruikbaar zijn en bestaat wat ons betreft uit handige stroomschema’s en overzichtelijke taakkaarten en proceskaarten. Door vanuit processen te kijken kun je elke crisis managen, wat het scenario ook is.

Bedrijfscontinuïteit

Het crisismanagementplan is een onderdeel van Berdrijfscontinuïteitsmanagement. Hiertoe behoren ook een crisiscommunicatieplan, een draaiboek alarmering, een ICT-uitvalsplan en dergelijke.

schema kritische processen

voorbeeld taakkaart voorzitter strategisch-tactisch