Opstellen crisismanagementplannen

Goed voorbereid

Een praktisch en overzichtelijk crisismanagementplan helpt u om goed voorbereid te zijn op een crisis. Hiervoor is het belangrijk om vooraf al na te denken over wat als er iets gebeurt. Dat zit hem niet alleen in een goed georganiseerde BHV-organisatie of het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Uiteraard doe je als werkgever je uiterste best om calamiteiten te voorkomen. Maar wat als het dan toch mis gaat? Hoe gaan je dan te werk? En wie gaat wat doen? En hebben deze functionarissen dan ook de juiste bevoegdheden en mandaten? De experts van How2respond helpen u graag.

Crisismanagementplan

Hierom is het belangrijk om vooraf afspraken te maken en dingen vast te leggen. Dit doen we in een Crisismanagementplan. Want wie bepaald eigenlijk of er sprake is van een crisis? En hoe komen de juiste informatie bij de juiste mensen? Weet u hoe dat in uw organisatie is geregeld? Middels een interactieve sessie kunnen helpt how2respond u graag om bovengenoemde vragen te beantwoorden.

Praktisch en overzichtelijk

Een praktisch en overzichtelijk crisismanagementplan helpt u om goed voorbereid te zijn.

Het klassieke crisisplan bestaat uit een dik boekwerk die in geval van crisis niet snel te raadplegen is. De visie van How2respond is dat elk CMT-plan samen te vatten moet zijn in maximaal 3 A4 die de diverse teamleden voor hen op tafel kunnen leggen tijdens een inzet. Een praktisch en overzichtelijk crisismanagementplan betekend dat u beter kunt werken en sneller goed kunt handelen. Wij zijn heel goed in het visualiseren en vereenvoudigen van processen en procedures. In een oogopslag wordt duidelijk welke actie ondernomen moet worden en waar in het plan eventuele aanvullende checklisten te vinden zijn. Eenvoudig, helder en overzichtelijk.

De specialisten van How2respond werken vanuit kennis en ervaring in de praktijk. Vanuit deze kennis kunnen wij u helpen en adviseren bij het opstellen van praktische en overzichtelijke Crisismanagementplannen. Een CMT-plan moet vooral bruikbaar zijn en bestaat uit handige stroomschema’s en overzichtelijke taakkaarten en proceskaarten. Door vanuit processen te kijken kun je elke crisis managen, wat het scenario ook is.

Bedrijfscontinuïteit

Het crisismanagementplan is een onderdeel van Berdrijfscontinuïteitsmanagement. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook een crisiscommunicatieplan, een draaiboek alarmering, een ICT-uitvalsplan en dergelijke. How2respond kijkt graag met u mee wat er binnen uw organisatie geregeld is en geregeld zou moeten zijn.

schema kritische processen

voorbeeld taakkaart voorzitter strategisch-tactisch