Edith Gordon

Edith Gordon is een sterke all-round trainer en coach met een enorme kennis en ervaring van onderwerpen als crisis, stress, gedrag (onder extreme omstandigheden), trauma, agressie, beïnvloedingstechnieken, communicatie en management.

Ze benut kansen en uitdagingen om buiten de gebaande wegen te gaan. Creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit. Edith benaderd complexe problemen en situaties op een heldere, ongecompliceerde en logische manier. Hierdoor weet ze ieders mogelijkheden en eigenheid te stimuleren en te ontwikkelen.

Edith heeft een basis als is verpleegkundige en heeft zich ontwikkeld tot psychotherapeut. Ze heeft veel ervaring opgedaan bij organisaties als slachtofferhulp en de brandweer om mensen te helpen heftige gebeurtenissen te verwerken. Met al deze kennis en ervaring kan ze ook uw organisatie verder helpen.