Eva Sipman

Eva Sipman is van huis uit bestuurskundige met een grote affiniteit voor Crisismanagement en Crisiscommunicatie. Tijdens haar werkzaamheden voor Het Nederlandse Rode Kruis heeft ze ervaring opgedaan met diverse crises op verschillende niveau’s, dus zowel operationeel als tactisch en strategisch. Als trainer legt ze het accent op de menselijke kant van een crisis, met als middel communicatie.

Eva is een expert op het gebied van gemeentelijk processen en Crisiscommunicatie. Communicatie is altijd twee-richtingenverkeer tussen de zender en de ontvanger. Laat u steken vallen, dan is de kans groot dat u de controle verliest. Eva kan als geen ander duidelijk maken waarom je welke middelen wanneer inzet om op een correcte manier de diverse stakeholders van informatie te voorzien. Een goede voorbereiding op crisis is hierbij essentieel. En ook op het gebied van communicatie kunt u veel meer voorbereiden dan u denkt.