Crisiscommunicatie

Na afloop van oefeningen en inzetten is de conclusie vaak: de communicatie moet beter. Maar wat valt er nu precies onder communicatie? En wat is het verschil tussen marketing, communicatie en crisiscommunicatie?

Communicatie naar buiten tijdens een crisis is niet een vanzelfsprekendheid. Hier ligt een besluit aan vooraf. Op basis van de omstandigheden wordt een afweging gemaakt over wat er wel en niet nodig en verstandig is aan communicatie. Bij een zichtbare crisis zal dat een ander zijn dan bij een onzichtbare crisis.

Informatiebehoefte

Een goede communicatie tijdens een crisis helpt de crisis te managen. Crisiscommunicatie is daarmee een essentieel onderdeel van je crisismanagement. Bij How2respond weten we welke informatiebehoefte er is bij de diverse betrokken. Dit komt omdat we ervaring hebben tijdens crisis en op de verschillende niveaus en vanuit de verschillende rollen. Vanuit deze ervaring helpen we organisaties om hun crisiscommunicatie goed op te zetten.

crisiscommunicatie

Mediaportal

Door de komst van de sociale media is crisiscommunicatie alleen maar belangrijker geworden. Middels de Mediaportal, een omgeving waarin de de sociale en klassiek media simuleren, laten we u ervaren wat communicatie doet tijdens een crisis. We kunnen laten zien welke informatie je uit de omgeving kunt halen en hoe je die goed kunt gebruiken voor je beeldvorming, maar we leren ook kritisch te kijken naar de informatie uit de diverse media. Ook kijken we vanuit een nazorg aspect naar de communicatie richting direct betrokken. Wat kun je doen om toekomstige problemen te voorkomen? De nazorg begint al tijdens de crisis. ‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en leg uit wat je bedoeld’. 

Wat bieden wij

Vanuit How2respond bieden we verschillende producten aan om de communicatie binnen uw organisatie te verbeteren:

  • training omgevingsanalyse maken 
  • basisopleiding crisiscommunicatie
  • Opstellen crisiscommmunicatieplan
  • Opstellen basisteksten
  • 24/7 ondersteuning
  • Doelgroepen inventarisatie
  • Training Hoe stem je de tekst af op de behoefte van de doelgroep

Planvorming, opleiden, oefenen en ondersteuning

De druk op de communicatie tijdens een crisis is vaak hoog. Daarom is het belangrijk om de communicatie zo goed mogelijk voor te bereiden. Vooraf vastgelegde mandaten en teksten helpen om de rust tijdens de crisis te bewaren en om druk van de ketel af te halen. How2Respond kan ook uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een goed crisiscommunicatieplan inclusief voorbereide teksten. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.