crisismanagement trainingen

Van preparatie tot herstel

Crisismanagement in het proces waarmee een organisatie omgaat plotselingen crisissituaties, van risicoanalyse tot evaluatie.

how2respondcycle

Wij bieden verschillende trainingen aan, aangepast aan uw organisatie:

1 crisismanagement awareness training. Dit is een combinatie van theorie en casuïstiek en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Fases van een crisis, crisismanagement en business continuïteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren in uw crisisorganisatie, gebaseerd op de eigen plannen en procedures
 • Besluitvormingsproces en vergadertechniek
 • Interne en externe crisiscommunicatie

2 basis simulatie oefening crisismanagement

 • Herhaling van de taken en verantwoordelijkheden in het crisisteam
 • Oefenen met de eigen plannen en procedures
 • Oefenen met het besluitvormingsproces en de vergadertechnieken
 • Omgevingsanalyse/mediamonitoring

3 gevorderde simulatieoefening crisismanagement. Dit is een simulatietraining voor het crisismanagementteam en andere actoren die betrokken zijn bij een crisis, zoals hulpverleningsdiensten, overheid, media en stakeholders. Deze training bestaat uit:

 • Herhaling van de rollen binnen het crisisteam
 • Oefenen met de eigen plannen en procedures
 • Oefenen met het besluitvormingsproces en de vergadertechnieken
 • Interne en externe communicatie
 • Samenwerken met andere betrokken partijen

4 ontwikkelen en testen van plannen voor uw organisatie

 • Crisis Management Plan
 • Emergency Response Plan
 • Business Continuity Plan
 • Traumatic Preparedness Plan