bestuurlijke advisering

Wat zijn de mogelijke (politieke) gevolgen van een genomen besluit? Hoe presenteer je je naar buiten toe? Hoe zal de samenleving reageren? Hoe zullen de medewerkers reageren? Zowel in de voorbereiding op incidenten, tijdens en na kunnen wij u helpen met het beantwoorden van deze vragen. Wij helpen u met de politieke duiding en verantwoording. Wij adviseren ook het presidium en de griffie met de vergaderopzet na een crisis. Hierbij houden wij rekening met emoties die onder de inwoners spelen.

Wij doen dit vanuit onze kennis op het gebied van crises en met ervaring in de politiek.

raadzaal deventer